Free Course

$0.00
 • + Tìm hiểu về thị trường tiền mã hoá
 • + Được tham gia nhóm hỗ trợ
 • + Học cách mua bán tiền điện tử
 • + Kiếm tiền cùng Stock Investing Academy
 • + Tìm hiểu lịch sử Bitcoin

Basic

$200.00
 • + Có tất cả của khoá Free
 • + Nhận diện các dự án lừa đảo
 • + Các tiêu chí phân tích dự án
 • + Hướng dẫn sử dụng các công cụ phân tích.
 • + Cách quản lí vốn an toàn

Advanced

$499.00
 • + Có tất cả khoá cơ bản
 • + Phương pháp giao dịch kiếm sống
 • + Cách chọn dự án X nhiều lần
 • + Kĩ thuật xác định đáy đỉnh cao.
 • + Phân tích chu kì thị trường
 • + Phân tích kĩ thuật

Silver

$1000
 • + Có tất cả gói của Advanced
 • + Học trực tiếp Thầy.
 • + Được hỗ trợ nhanh khi gặp vấn đề.
 • + Nhận gói tín hiệu trị giá 500$
 • + Coaching liên tục 3 tháng
 • + Thời gian linh hoạt

GOLD

$2000.00
 • + Được ưu tiên hỗ trợ trước gói Silver
 • + Phân tích kĩ thuật chuyên sâu.
 • + Tất cả các kiến thức của gói Silver.
 • + Học kĩ thuật bắt đáy đỉnh cao.
 • + Coaching liên tục 6 tháng

Platinum (***)

$3000.00
 • + Tất cả các kiến thức của gói GOLD
 • + Coaching liên tục một năm trở thành chuyên nghiệp.
 • + Kĩ thuật chọn dự án X100, chiến lược tối ưu tài sản nhanh và hiệu quả.
 • + Kĩ năng trade kiếm tiền ổn định.
 • + Hỗ trợ nhanh hơn gói GOLD
 • + Kĩ thuật kiểm tra dòng tiền trong các hệ sinh thái
 • + Offline cùng các Anh em của học viện
 • + Cách thức phát hành một đồng tiền Token
 • + Được Cố Vấn Tài Chính Liên Tục Để Tối Ưu Tài Khoản.

Diamond

$5000.00
 • + Tất cả các kiến thức của gói Platinum
 • + Kĩ thuật phân tích dự án chuyên sâu
 • + Trở thành đối tác cấp cao của học viện
 • + Coaching liên tục 2 năm rưỡi
 • + Offline riêng cùng Thầy để trao đổi trực tiếp